Запитання та відповіді

Я проживаю в будинку, який обслуговується КП «ЖЕО №2» але у під’їздах ніхто і ніколи не прибирає, ми самі платимо прибиральниці. Натоміть у сусідньому будинку у якому ОСББ кожного тижня прибирається за кошти внесків. Чому ми повинні самі платити за прибирання у під’їздах?

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради №68 від 04.04.2018 до мінімально необхідного переліку послуг, які надаються КП "ЖЕО№2" не включено прибирання під’їздів. Відповідно і в тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій плата за дані види робіт не входить.

Співвласники будинку (власники квартир та нежитлових приміщень) зобов’язані, зокрема, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» забезпечувати належне утримання та належний стан спільного майна будинку в тому числі шляхом виконання /оплати/ робіт /послуг/ із прибирання під’їздів, що не входять до переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які, у даному випадку, надаються КП «ЖЕО №2».

У відповідності до положень Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001, № 2866-III порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників встановлюються загальними зборами ОСББ.

Тобто, співвласники будинку у якому створено ОСББ самостійно приймають рішення які витрати на утримання будинку (в тому числі на прибирання під’їздів) покриваються внесками та платежами.

Я не укладав договір із КП «ЖЕО №2» про надання послуг, то чому я повинен сплачувати?

Згідно із пунктом 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 N 572, споживач зобов’язаний, між іншим, укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору.

Таким чином, укладення договору на надання житлово-комунальних послуг є обов’язком споживача.

Відмова споживача послуг від укладення договору суперечить вимогам частини третьої статті 6, статей 627, 630 Цивільного кодексу України.

Відсутність договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не може бути підставою для звільнення споживача від встановленого законом обов’язку оплати послуг у повному обсязі.

Біля нашого будинку розташований дитячий майданчик,який вже потребує ремонту. Чому я плачу в КП «ЖЕО №2» але майданчик ніхто не ремонтує?

Згідно із частиною другою статті 14 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 №1875-IV (у реакції чинній до 10.06.2018) ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених законом.

Так, рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради №68 від 04.04.2018 встановлено для КП «ЖЕО №2»: 1) перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, мінімально необхідний для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків та прибудинкової території; 2) періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; 3) тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремо по кожному будинку.

Згідно із додатком 1 до рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради №68 від 04.04.2018 до переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, мінімально необхідного для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків та прибудинкової території входить:

1. Прибирання прибудинкової території (ручне прибирання)
2. Вивезення побутових відходів (збирання, перевезення та захоронення твердих та великогабаритних відходів)
3. Технічне обслуговування ліфтів
4. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
4.1. Холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації
4.2. Централізованого опалення
4.3. Гарячого водопостачання
5. Дератизація
6. Дезінсекція
7. Обслуговування димовентиляційних каналів
8. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:
8.1. Холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації
8.2. Централізованого опалення
8.3. Гарячого водопостачання
9. Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
10. Енергопостачання ліфтів
11. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку

Таким чином, згідно із вищевказаним рішенням органу місцевого самоврядування перевірка, обстеження , ремонт дитячих майданчиків та їх конструктивних елементів не передбачені у структурі тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються КП «ЖЕО №2» .

Для нарахування субсидії мені необхідно в управління соціального захисту надати довідку про не проживання члена сім’ї. При зверненні у КП «ЖЕО №2» за такою довідкою мені сказали, що її необхідно скласти самій із підписами сусідів та ще їх привести з паспортами. Чому КП «ЖЕО №2» встановило таку процедуру?

Чинним законодавством не передбачено обов’язку житлово-експлуатаційних організацій/виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій видавати довідки про фактичне місце проживання (перебування) осіб чи про не проживання осіб за місцем їх реєстрації.

Крім того, працівники КП «ЖЕО № 2» не володіють та не можуть з об’єктивних причин володіти інформацією щодо проживання чи то не проживання громадян за місцем їх реєстрації.

Разом із тим, враховуючи, що довідки про не проживання громадян чи про фактичне місце проживання вимагаються, зокрема, органами соціального захисту під час призначення субсидій/пільг тощо, КП "ЖЕО№2" засвідчує підписи свідків (сусідів) стосовно відомостей про фактичне проживання чи не проживання громадян на документах (заявах, довідках, актах тощо), які складаються особисто заявниками.

При цьому, враховуючи, що довідки про фактичне місце проживання/не проживання/ приймаються до уваги державними органами та ін. при виплаті бюджетних коштів, з метою уникнення зловживань і шахрайств, встановлення особи, яка підписала свідчення про фактичне місце проживання (не проживання), здійснюється за паспортом громадянина України.

Мені на праві власності належить нежитлове приміщення у житловому будинку в якому розміщено магазин. Чому я повинна оплачувати КП «ЖЕО №2» за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій?

Співвласникам у багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку (стаття 382 Цивільного кодексу України від 16.01.2003, № 435-IV).

Таким чином, власники нежитлових приміщень на рівні із власниками квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками усього будинку та зобов’язані брати участь в утриманні будинку та прибудинкової території.

Я не проживаю у квартирі, яка є моєю приватною власністю але КП «ЖЕО №2» нараховано мені за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Чому я повинен платити якщо я не користувався цими послугами?

Частиною першою статті 382 Цивільного кодексу України від 16.01.2003, №435-IV встановлено, що усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.

Відповідно до статті 360 Цивільного кодексу України співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зобов’язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов’язаннями, пов’язаними із спільним майном.

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються КП «ЖЕО №2» постійно та направлені на забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій та вартість таких послуг визначається виходячи із 1м2 загальної площі квартири, тобто незалежно від факту проживання (реєстрації) власників (наймачів) квартир.

Я приватизувала лише свою квартиру, а все що знаходиться поза її межами є власністю КП «ЖЕО №2». Чому не ремонтують під’їзд?

Згідно з частиною другою статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.1992 №2482-XII власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку.

Частиною першою статті 382 Цивільного кодексу України від 16.01.2003, №435-IV встановлено, що усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Отже, власники кватир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку (в тому числі під’їздів).
КП «ЖЕО №2» не є власником під’їздів та іншого спільного майна будинків.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради №68 від 04.04.2018 до мінімально необхідного переліку послуг, які надаються КП "ЖЕО№2" не включено ремонт під’їздів. Відповідно і в тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій плата за дані види робіт не входить.

У мене у квартирі встановлено автономне опалення. Чому я зобов’язаний оплачувати за послуги з обслуговування внутрішньобудинкової мережі опалення?

Згідно із пунктами 1,2 частини першої статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники зобов’язані забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку; забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.
У свою чергу, згідно з підпунктом 6 статті 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.

Таким чином, співвласники квартир та нежитлових приміщень у будинку є його співвласниками та зобов’язані забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку (в тому числі внутрішньобудинкової мережі опалення) та прибудинкової території.

Наявність індивідуального (автономного) опалення у квартирі не є підставою для звільнення співвласника будинку за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкової мережі опалення.

Я проживаю на останньому поверсі і після кожного дощу у квартирі на стелі і стінах потьоки, оплачую в КП «ЖЕО №2» за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій велику суму, однак працівники відмовляються проводити ремонт покрівлі.

Рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради №68 від 04.04.2018, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій до прийняття співвласниками рішення про форму управління багатоквартирним будинком та/або до визначення переможців конкурсу і набрання чинності договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком встановлено для КП «ЖЕО №2»:

1) перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, мінімально необхідний для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків та прибудинкової території;
2) періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ;
3) тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремо по кожному будинку.

Відповідно до вказаного рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради №68 від 04.04.2018 до мінімально необхідного переліку послуг,які надаються КП "ЖЕО№2" не включено ремонт покрівель. Відповідно і в тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій плата за дані види робіт не входить.